Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce.

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw, tj. województwa:

  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Aktualności

Z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Budownictwa organizacje gospodarcze działające w Wielkopolsce, to jest – poza WIB reprezentowaną przez prezydenta rady Izby dr. inż. Marka Szczęsnego (w kolejności alfabetycznej):
• Loża Wielkopolska BCC reprezentowana przez kanclerza Zbyszka Pawlaka,
• Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji reprezentowana przez prezesa zarządu Andrzeja Łykę,
• Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa reprezentowana przez prezydenta Wojciecha Kruka,
• Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana przez przewodniczącego rady Jerzego Strońskiego,
• Wielkopolski Klub Kapitału reprezentowany przez prezesa – dyrektora Henryka Judkowiaka,
• Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan reprezentowany przez prezydenta Jacka Silskiego,
zgodnie postanowiły przedstawić swoje stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy deweloperskiej.

» czytaj więcej

15 LAT STYROPOZU

27.07.2018

Poznański producent styropianu – firma STYROPOZ – członek Wielkopolskiej Izby Budownictwa obchodził jubileusz 15 lat działalności.

» czytaj więcej

Podczas uroczystej gali z okazji XXV rocznicy Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Dariusz Stasik prezes WPIP – członka WIB – odebrał z rąk Starosty Poznańskiego, Jana Grabkowskiego, podziękowania za działania na rzecz szerzenia idei zrównoważonego budownictwa.

» czytaj więcej