Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce.

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw, tj. województwa:

  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • łódzkiego,
  • zachodnio-pomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Aktualności

ERASMUS+ AKCJA 02

19.12.2018

28 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze projektu UE Erasmus+, akcja 02 uczestników projektu z 6 krajów: Łotwy, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Polski i Niemiec. Polskę reprezentuje w projekcie Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Budownictwa, jako organ prowadzący Szkołę.

» czytaj więcej

Przypomnijmy – z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Budownictwa wielkopolskie organizacje gospodarcze sprzeciwiają się nowelizacji ustawy deweloperskiej w kształcie zaproponowanym przez UOKiK, w tym w szczególności likwidacji otwartych rachunków powierniczych – vide http://wib.com.pl/news/160/17/STANOWISKO-WIELKOPOLSKICH-ORGANIZACJI-GOSPODARCZYCH-W-SPRAWIE-PROJEKTU-NOWELIZACJI-USTAWY-DEWELOPERSKIEJ.html. Do Izby dotarła odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poniżej fragment z odpowiedzi.

» czytaj więcej

Gala z okazji Dnia Budowlanych 2018 odbyła się pod honorowym patronatem pana Jerzego Kwiecińskiego ministra inwestycji i rozwoju.

» czytaj więcej